OFERTA

Inwestycje naszych Klientów przynoszą najlepsze wyniki dzięki starannemu planowaniu, przygotowaniu i konsekwentnemu wdrażaniu planów w życie. Program każdego kursu oraz forma jego realizacji jest dostosowana do potrzeb językowych firmy i uczestników, a powstaje w oparciu o wyniki bezpłatnego audytu przeprowadzonego przez metodyka przed rozpoczęciem szkolenia. W związku z naszą specjalizacją i wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług dla Klientów korporacyjnych opracowaliśmy efektywne programy szkoleniowe. Wszystkie zajęcia mogą odbywać się w grupach lub indywidualnie w preferowanych przez Państwa godzinach w siedzibie firmy lub w miejscu zamieszkania. W zależności od Państwa potrzeb oferujemy:

  • KURSY JĘZYKA BIZNESOWEGO

  • KURSY JĘZYKA OGÓLNEGO na każdym poziomie zaawansowania, w tym przygotowujące do zdobycia wybranego certyfikatu (FCE, CAE, CPE, TOEFL)

  • KURSY KONWERSACYJNE przeznaczone dla osób, które pragną udoskonalić umiejętność swobodnego i sprawnego porozumiewania się w języku angielskim. Mają one również na celu rozszerzanie zasobu słownictwa, nabycie płynności oraz poprawności wypowiedzi a także poznanie różnic kulturowych.

Kolejnym aspektem szkoleń ściśle dostosowanych do potrzeb Klienta jest forma realizacji zajęć. Proponujemy między innymi następujące rozwiązania:

  • ZAJĘCIA REGULARNE o ustalonej intensywności (np. 2 razy w tygodniu po 90 minut). Systematyczne, zaplanowane na dłuższy okres szkolenia dla osób, które poświęcając kilka godzin tygodniowo na naukę języka, chcą dobrze opanować jego wszystkie elementy, uporządkować wcześniej nabyte umiejętności i nieustannie podwyższać swoje kwalifikacje językowe. Zalecana maksymalna wielkość grupy to 6-8 osób.

  • KURSY INTENSYWNE umożliwiające uczestnikom ekspresowe opanowanie języka. Mogą być uzupełnieniem regularnych lekcji lub podstawą szkolenia dla pracowników, którzy ze względu na specyfikę swojej pracy, nie mogą regularnie uczęszczać na zajęcia. Doskonałe także dla osób, które w krótkim czasie muszą przygotować się np. do delegacji zagranicznej, prezentacji lub negocjacji anglojęzycznych. Zalecany minimalny moduł to 40 godzin lekcyjnych, maksymalna wielkość grupy 1-3 osób.

  • WARSZTATY SPECJALISTYCZNE czyli jedno lub dwudniowe seminaria poświęcone wybranym tematom z zakresu języka angielskiego biznesowego (np. English for Presentations, English for Business Writing, English for Telephoning).

  • LEKCJE ZA POŚREDNICTWEM SKYPE

Bez względu na rodzaj wybranego szkolenia każdy Student otrzymuje bezpłatny dostęp do nauki online.