METODOLOGIA

Gwarancją naszego sukcesu jest wypracowany i sprawdzony sposób na to, aby Uczestnicy szkoleń osiągnęli bardzo dobre efekty w stosunkowo niedługim czasie.

Target & Shane wykorzystuje najbardziej popularną i stosowaną na całym świecie komunikatywną metodę nauczania języka, która zawiera w sobie wszystko to co najcenniejsze w procesie kształcenia: nowoczesne podejście, systematyczną pracę nad utrwaleniem wiedzy i możliwość jej stosowania w praktyce.

Założeniem spotkań z lektorem jest maksymalna aktywizacja Studentów, którzy w sposób naturalny przygotowywani są do samodzielnego, twórczego wykorzystania języka obcego w praktyce. Naszym celem jest stworzenie na zajęciach korzystanej atmosfery poprzez wprowadzenie wielu form aktywizacji Studentów. Nowe struktury gramatyczne i słownictwo wprowadzane są przy wykorzystaniu wzorów zaczerpniętych z życia codziennego i scenek sytuacyjnych. Bogaty zestaw elementów lekcji zawiera:

 • relacjonowanie wydarzeń
 • pisanie raportów, emaili, ofert, notatek
 • inscenizacje
 • przeprowadzenie negocjacji, prezentacji
 • odgrywanie ról
 • burzę mózgów
 • pracę w parach/grupach
 • słuchanie materiałów audio
 • pracę z filmem
 • quizy, ćwiczenia
 • pracę z tekstami i ilustracjami
 • testy podsumowujące

Dodatkowe wsparcie gwarantują nam najbardziej renomowane wydawnictwa takie jak: Longman, Oxford University Press, Cambridge University Press. Poza książką wykorzystujemy dodatkowo artykuły prasowe oraz publikacje internetowe odnoszące się do działalności, zainteresowań i potrzeb Słuchaczy.

Nie oferujemy gotowych kursów. Posiadamy opracowany system diagnozowania poziomów zaawansowania i opisu poszczególnych kompetencji uzupełniony o Analizę Potrzeb. Na bazie postawionej diagnozy wstępnie zalecamy odpowiednie materiały szkoleniowe, na bazie których prowadzone są pierwsze 2-3 spotkania. Po tym czasie lektor posiadający jeszcze głębszą wiedzę na temat swoich Studentów, po konsultacji z głównym metodykiem, rekomenduje właściwy podręcznik. Takie rozwiązanie pozwala Państwu mieć pewność, że środki przeznaczone na szkolenia zostaną wykorzystane w sposób efektywny.

Proponowana przez Target & Shane metoda nauczania pozwola na rozwinięcie wszystkich umiejętności językowych: słuchania, czytania, pisania, swobodnego mówienia. Gwarancją skuteczności i trafności tej metody jest jej wieloletnia praktyka oraz zadowolenie tysięcy Studentów wyrażone w formie referencji dostępnych dla Państwa na życzenie.