AUDYT JĘZYKOWY

Testy online nie sprawdzają komunikatywnej znajomości języka obcego!

Target Language Audit to szczegółowa analiza potrzeb językowych firmy oraz kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim poszczególnych jej pracowników. Po przeprowadzeniu testów przedstawiamy Klientowi rezultat wraz ze skalą i odniesieniem do wprowadzonego w Unii Europejskiej uniwersalnego systemu ocen.

Audyt przeprowadzamy:

 • przed rozpoczęciem szkolenia językowego w celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych, opracowania programów i wyznaczenia celów do osiągnięcia. Usługa jest bezpłatna dla firm, które decydują się na podpisanie z nami umowy szkoleniowej *.
 • w celu szczegółowego określenia potrzeb językowych w poszczególnych działach firmy. Wskazujemy na ewentualne różnice pomiędzy faktycznymi kompetencjami osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, a pożądanym poziomem znajomości języka angielskiego umożliwiającym swobodne wykonywanie obowiązków
 • w celu weryfikacji kompetencji językowych poszczególnych pracowników np. podczas procesu rekrutacji lub promocji na stanowiska wymagające płynnej komunikacji w języku angielskim
 • w celu weryfikacji skuteczności realizowanych szkoleń językowych

Kompleksowa usługa audytorska składa się z następujących części:

 1. Analiza potrzeb językowych firmy. Określenie optymalnego poziomu języka angielskiego dla poszczególnych działów i stanowisk.

 2. Proces weryfikacji aktualnych kompetencji i potrzeb językowych poszczególnych pracowników, który składa się na:

 • test pisemny - weryfikacja znajomości zasad gramatycznych, umiejętności pisania, zasobu słownictwa z zakresu języka ogólnego i biznesowego
 • rozmowę z metodykiem (weryfikacja umiejętności, swobody konstruowania poprawnych wypowiedzi oraz rozumnienia ze słuchu a także poznanie dotychczasowych doświadczeń związanych z nauką języka)
 1. Opracowanie ścieżki szkoleniowej dla poszczególnych pracowników, w tym m.in.:

 • podział Uczestników i wybór najbardziej odpowiedniej formy szkolenia (lekcje indywidualne lub grupowe, zajęcia regularne, kursy intensywne)
 • wybór odpowiedniego systemu szkolenia (zajęcia z polskim lektorem bądź z native speakerem języka obcego)
 • opracowanie programów szkoleniowych i wyznaczenie szczegółowych celów do osiągnięcia przez każdą z grup w założonym czasie
 • wybór odpowiedniego lektora pod kątem treści szkolenia jak i usposobieniem Studentów
 • wybór odpowiednich materiałów szkoleniowych

* W przypadku przeprowadzenia audytu bez możliwości kontynuacji współpracy koszt analizy ustalany jest indywidualnie z Klientem.